VÝBĚR VOZIDLA

Úplné znění souhlasu se zacházením s osobními údaji

Vážený uživateli,

dovolujeme si Vás požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přečtete si prosím podrobně následující text a potvrďte souhlas svým podpisem.

Jako subjekt údajů souhlasím, aby Správce osobních údajů

Petr Nemrava, K Nemocni 50, 251 62 Tehovec, IČO: 69185751, DIČ: CZ7408130059

sídlem Na Mezích 342 Louňovice 25162 (Dále jen Správce) zpracovával moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a další jména, telefonní číslo, adresa bydliště, e-mailovou adresu po dobu nezbytně nutnou s ohledem na zákonné předpisy.

Všechny tyto údaje jsou získávány přímo od každého zákazníka a tímto dává souhlas k jejich zpracování a jsou spravovány výhradně Správcem a zaměstnanci správce. Účelem sběru těchto informací je vznik smluvního vztahu k nákupu zboží a informacích z e-shopu .Veškeré osobní  údaje jsou zajištěny technickými a organizačními prostředky chránící je před zneužitím nebo ztrátou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti obchod@fiatdily.cz  nebo na telefonním čísle + 420 608238888.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


KONTAKT

telefon:

+420 608 238 888

e-mail:
info@fiatdily.cz
reklamace@fiatdily.cz

Kde nás najdete

Jsme také na facebooku